کمترین: 
1028
بیشترین: 
1047
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1031
زمان: 
3/17 19:30
قیمت کرون دانمارک امروز 17 خرداد 1397
قیمت کرون دانمارکدر تاریخ 17 خرداد 1397 , 1031 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/17 10:20","price":1029},{"date":"1397/03/17 10:30","price":1028},{"date":"1397/03/17 10:50","price":1029},{"date":"1397/03/17 11:00","price":1028},{"date":"1397/03/17 11:20","price":1029},{"date":"1397/03/17 11:30","price":1028},{"date":"1397/03/17 11:40","price":1032},{"date":"1397/03/17 12:00","price":1030},{"date":"1397/03/17 12:10","price":1028},{"date":"1397/03/17 12:30","price":1030},{"date":"1397/03/17 12:50","price":1033},{"date":"1397/03/17 13:50","price":1032},{"date":"1397/03/17 14:00","price":1040},{"date":"1397/03/17 14:10","price":1039},{"date":"1397/03/17 14:20","price":1040},{"date":"1397/03/17 14:40","price":1039},{"date":"1397/03/17 15:00","price":1041},{"date":"1397/03/17 15:10","price":1040},{"date":"1397/03/17 15:50","price":1041},{"date":"1397/03/17 16:10","price":1042},{"date":"1397/03/17 16:20","price":1045},{"date":"1397/03/17 16:30","price":1046},{"date":"1397/03/17 16:40","price":1045},{"date":"1397/03/17 17:10","price":1046},{"date":"1397/03/17 17:20","price":1045},{"date":"1397/03/17 17:30","price":1044},{"date":"1397/03/17 18:10","price":1045},{"date":"1397/03/17 18:20","price":1047},{"date":"1397/03/17 18:30","price":1046},{"date":"1397/03/17 18:40","price":1045},{"date":"1397/03/17 19:00","price":1046},{"date":"1397/03/17 19:10","price":1045},{"date":"1397/03/17 19:30","price":1031}
بروزرسانی در تاریخ 28 مهر 1398