کمترین: 
1779
بیشترین: 
1810
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1782
زمان: 
3/17 20:00
قیمت ریال قطر امروز 17 خرداد 1397
قیمت ریال قطردر تاریخ 17 خرداد 1397 , 1782 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/17 10:20","price":1781},{"date":"1397/03/17 10:50","price":1782},{"date":"1397/03/17 11:20","price":1781},{"date":"1397/03/17 11:40","price":1786},{"date":"1397/03/17 11:50","price":1787},{"date":"1397/03/17 12:00","price":1783},{"date":"1397/03/17 12:10","price":1779},{"date":"1397/03/17 12:40","price":1780},{"date":"1397/03/17 12:50","price":1786},{"date":"1397/03/17 13:30","price":1787},{"date":"1397/03/17 13:40","price":1786},{"date":"1397/03/17 14:10","price":1798},{"date":"1397/03/17 14:40","price":1797},{"date":"1397/03/17 15:00","price":1800},{"date":"1397/03/17 15:10","price":1798},{"date":"1397/03/17 15:50","price":1799},{"date":"1397/03/17 16:10","price":1802},{"date":"1397/03/17 16:20","price":1808},{"date":"1397/03/17 16:30","price":1810},{"date":"1397/03/17 16:40","price":1808},{"date":"1397/03/17 16:50","price":1807},{"date":"1397/03/17 17:00","price":1808},{"date":"1397/03/17 17:20","price":1805},{"date":"1397/03/17 17:40","price":1804},{"date":"1397/03/17 18:00","price":1805},{"date":"1397/03/17 18:20","price":1810},{"date":"1397/03/17 18:30","price":1808},{"date":"1397/03/17 18:40","price":1809},{"date":"1397/03/17 19:20","price":1808},{"date":"1397/03/17 19:30","price":1783},{"date":"1397/03/17 20:00","price":1782}
بروزرسانی در تاریخ 01 آبان 1398