کمترین: 
4960
بیشترین: 
5045
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4962
زمان: 
3/17 20:20
قیمت دلار استرالیا امروز 17 خرداد 1397
قیمت دلار استرالیادر تاریخ 17 خرداد 1397 , 4962 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/17 10:20","price":4969},{"date":"1397/03/17 10:40","price":4970},{"date":"1397/03/17 10:50","price":4971},{"date":"1397/03/17 11:00","price":4970},{"date":"1397/03/17 11:20","price":4966},{"date":"1397/03/17 11:30","price":4967},{"date":"1397/03/17 11:40","price":4979},{"date":"1397/03/17 12:00","price":4971},{"date":"1397/03/17 12:10","price":4964},{"date":"1397/03/17 12:40","price":4965},{"date":"1397/03/17 12:50","price":4980},{"date":"1397/03/17 13:10","price":4982},{"date":"1397/03/17 13:30","price":4980},{"date":"1397/03/17 13:40","price":4978},{"date":"1397/03/17 13:50","price":4980},{"date":"1397/03/17 14:00","price":4984},{"date":"1397/03/17 14:10","price":5014},{"date":"1397/03/17 14:20","price":5013},{"date":"1397/03/17 14:30","price":5014},{"date":"1397/03/17 14:40","price":5011},{"date":"1397/03/17 14:50","price":5013},{"date":"1397/03/17 15:00","price":5020},{"date":"1397/03/17 15:10","price":5014},{"date":"1397/03/17 15:30","price":5016},{"date":"1397/03/17 15:40","price":5015},{"date":"1397/03/17 15:50","price":5018},{"date":"1397/03/17 16:10","price":5023},{"date":"1397/03/17 16:20","price":5041},{"date":"1397/03/17 16:30","price":5045},{"date":"1397/03/17 16:40","price":5042},{"date":"1397/03/17 16:50","price":5040},{"date":"1397/03/17 17:00","price":5042},{"date":"1397/03/17 17:10","price":5045},{"date":"1397/03/17 17:20","price":5036},{"date":"1397/03/17 17:30","price":5033},{"date":"1397/03/17 17:40","price":5031},{"date":"1397/03/17 17:50","price":5029},{"date":"1397/03/17 18:00","price":5028},{"date":"1397/03/17 18:10","price":5031},{"date":"1397/03/17 18:20","price":5043},{"date":"1397/03/17 18:30","price":5040},{"date":"1397/03/17 18:40","price":5038},{"date":"1397/03/17 19:00","price":5039},{"date":"1397/03/17 19:10","price":5038},{"date":"1397/03/17 19:20","price":5035},{"date":"1397/03/17 19:30","price":4963},{"date":"1397/03/17 19:50","price":4965},{"date":"1397/03/17 20:00","price":4960},{"date":"1397/03/17 20:10","price":4963},{"date":"1397/03/17 20:20","price":4962}
بروزرسانی در تاریخ 28 مهر 1398