کمترین: 
1014
بیشترین: 
1032
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1016
زمان: 
3/17 19:30
قیمت یوان چین امروز 17 خرداد 1397
قیمت یوان چیندر تاریخ 17 خرداد 1397 , 1016 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/17 10:20","price":1015},{"date":"1397/03/17 11:20","price":1014},{"date":"1397/03/17 11:40","price":1017},{"date":"1397/03/17 11:50","price":1018},{"date":"1397/03/17 12:00","price":1016},{"date":"1397/03/17 12:10","price":1014},{"date":"1397/03/17 12:50","price":1017},{"date":"1397/03/17 13:10","price":1018},{"date":"1397/03/17 13:20","price":1017},{"date":"1397/03/17 13:30","price":1018},{"date":"1397/03/17 14:10","price":1024},{"date":"1397/03/17 14:30","price":1026},{"date":"1397/03/17 14:40","price":1024},{"date":"1397/03/17 15:00","price":1025},{"date":"1397/03/17 15:10","price":1024},{"date":"1397/03/17 15:30","price":1025},{"date":"1397/03/17 15:40","price":1024},{"date":"1397/03/17 15:50","price":1025},{"date":"1397/03/17 16:10","price":1026},{"date":"1397/03/17 16:20","price":1030},{"date":"1397/03/17 16:30","price":1031},{"date":"1397/03/17 16:40","price":1030},{"date":"1397/03/17 16:50","price":1029},{"date":"1397/03/17 17:00","price":1030},{"date":"1397/03/17 17:10","price":1031},{"date":"1397/03/17 17:20","price":1029},{"date":"1397/03/17 17:50","price":1028},{"date":"1397/03/17 18:00","price":1029},{"date":"1397/03/17 18:20","price":1032},{"date":"1397/03/17 18:30","price":1031},{"date":"1397/03/17 19:20","price":1030},{"date":"1397/03/17 19:30","price":1016}
بروزرسانی در تاریخ 29 مهر 1398