کمترین: 
2207500
بیشترین: 
2245000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2244000
زمان: 
3/17 22:30
قیمت سکه امامی امروز 17 خرداد 1397
قیمت سکه امامیدر تاریخ 17 خرداد 1397 , 2244000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/17 10:18","price":2210000},{"date":"1397/03/17 12:06","price":2207500},{"date":"1397/03/17 12:54","price":2215000},{"date":"1397/03/17 13:54","price":2225000},{"date":"1397/03/17 14:06","price":2230000},{"date":"1397/03/17 14:36","price":2231000},{"date":"1397/03/17 14:48","price":2232000},{"date":"1397/03/17 15:00","price":2234000},{"date":"1397/03/17 15:06","price":2230000},{"date":"1397/03/17 15:12","price":2231000},{"date":"1397/03/17 15:42","price":2232000},{"date":"1397/03/17 16:06","price":2235000},{"date":"1397/03/17 16:18","price":2243000},{"date":"1397/03/17 16:30","price":2243500},{"date":"1397/03/17 16:48","price":2243000},{"date":"1397/03/17 17:00","price":2244000},{"date":"1397/03/17 17:06","price":2245000},{"date":"1397/03/17 17:30","price":2243000},{"date":"1397/03/17 18:00","price":2244000},{"date":"1397/03/17 18:30","price":2241500},{"date":"1397/03/17 18:36","price":2240000},{"date":"1397/03/17 19:00","price":2242000},{"date":"1397/03/17 19:30","price":2241000},{"date":"1397/03/17 20:18","price":2243500},{"date":"1397/03/17 21:36","price":2245000},{"date":"1397/03/17 22:18","price":2244500},{"date":"1397/03/17 22:30","price":2244000}
بروزرسانی در تاریخ 28 مهر 1398