کمترین: 
2479.9
بیشترین: 
2479.9
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2479.9
زمان: 
3/17 09:20
قیمت منات آذربایجان امروز 17 خرداد 1397
قیمت منات آذربایجاندر تاریخ 17 خرداد 1397 , 2479.9 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/17 09:20","price":2479.9}
بروزرسانی در تاریخ 28 مهر 1398