کمترین: 
68.3
بیشترین: 
68.3
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
68.3
زمان: 
3/17 09:20
قیمت روبل روسیه امروز 17 خرداد 1397
قیمت روبل روسیهدر تاریخ 17 خرداد 1397 , 68.3 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/17 09:20","price":68.3}
بروزرسانی در تاریخ 21 مرداد 1399