کمترین: 
1061.5
بیشترین: 
1061.5
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1061.5
زمان: 
3/17 09:20
قیمت رینگیت مالزی امروز 17 خرداد 1397
قیمت رینگیت مالزیدر تاریخ 17 خرداد 1397 , 1061.5 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/17 09:20","price":1061.5}
بروزرسانی در تاریخ 29 مهر 1398