کمترین: 
3168.5
بیشترین: 
3168.5
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3168.5
زمان: 
3/17 09:20
قیمت دلار سنگاپور امروز 17 خرداد 1397
قیمت دلار سنگاپوردر تاریخ 17 خرداد 1397 , 3168.5 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/17 09:20","price":3168.5}
بروزرسانی در تاریخ 13 تیر 1399