کمترین: 
11220.8
بیشترین: 
11220.8
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
11220.8
زمان: 
3/17 09:20
قیمت دینار بحرین امروز 17 خرداد 1397
قیمت دینار بحریندر تاریخ 17 خرداد 1397 , 11220.8 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/17 09:20","price":11220.8}
بروزرسانی در تاریخ 24 مهر 1398