کمترین: 
10972.7
بیشترین: 
10972.7
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
10972.7
زمان: 
3/17 09:20
قیمت ریال عمان امروز 17 خرداد 1397
قیمت ریال عماندر تاریخ 17 خرداد 1397 , 10972.7 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/17 09:20","price":10972.7}
بروزرسانی در تاریخ 29 مهر 1398