کمترین: 
1125.1
بیشترین: 
1125.1
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1125.1
زمان: 
3/17 09:20
قیمت ریال عربستان امروز 17 خرداد 1397
قیمت ریال عربستاندر تاریخ 17 خرداد 1397 , 1125.1 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/17 09:20","price":1125.1}
بروزرسانی در تاریخ 21 مرداد 1399