کمترین: 
13955.7
بیشترین: 
13955.7
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
13955.7
زمان: 
3/17 09:20
قیمت دینار کویت امروز 17 خرداد 1397
قیمت دینار کویتدر تاریخ 17 خرداد 1397 , 13955.7 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/17 09:20","price":13955.7}
بروزرسانی در تاریخ 01 آبان 1398