کمترین: 
522.9
بیشترین: 
522.9
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
522.9
زمان: 
3/17 09:20
قیمت کرون نروژ امروز 17 خرداد 1397
قیمت کرون نروژدر تاریخ 17 خرداد 1397 , 522.9 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/17 09:20","price":522.9}
بروزرسانی در تاریخ 28 مهر 1398