کمترین: 
484.1
بیشترین: 
484.1
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
484.1
زمان: 
3/17 09:20
قیمت کرون سوئد امروز 17 خرداد 1397
قیمت کرون سوئددر تاریخ 17 خرداد 1397 , 484.1 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/17 09:20","price":484.1}
بروزرسانی در تاریخ 22 مهر 1398