کمترین: 
59.1
بیشترین: 
59.1
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
59.1
زمان: 
3/17 09:20
قیمت افغانی امروز 17 خرداد 1397
قیمت افغانیدر تاریخ 17 خرداد 1397 , 59.1 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/17 09:20","price":59.1}
بروزرسانی در تاریخ 28 مهر 1398