کمترین: 
4279.1
بیشترین: 
4279.1
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4279.1
زمان: 
3/17 09:20
قیمت فرانک سوئیس امروز 17 خرداد 1397
قیمت فرانک سوئیسدر تاریخ 17 خرداد 1397 , 4279.1 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/17 09:20","price":4279.1}
بروزرسانی در تاریخ 28 مهر 1398