کمترین: 
3258.8
بیشترین: 
3258.8
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3258.8
زمان: 
3/17 09:20
قیمت دلار کانادا امروز 17 خرداد 1397
قیمت دلار کانادادر تاریخ 17 خرداد 1397 , 3258.8 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/17 09:20","price":3258.8}
بروزرسانی در تاریخ 29 مهر 1398