کمترین: 
3837.5
بیشترین: 
3837.5
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3837.5
زمان: 
3/17 09:20
قیمت ین ژاپن امروز 17 خرداد 1397
قیمت ین ژاپندر تاریخ 17 خرداد 1397 , 3837.5 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/17 09:20","price":3837.5}
بروزرسانی در تاریخ 01 بهمن 1399