کمترین: 
924.2
بیشترین: 
924.2
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
924.2
زمان: 
3/17 09:20
قیمت لیر ترکیه امروز 17 خرداد 1397
قیمت لیر ترکیهدر تاریخ 17 خرداد 1397 , 924.2 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/17 09:20","price":924.2}
بروزرسانی در تاریخ 13 تیر 1399