کمترین: 
5664.3
بیشترین: 
5664.3
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
5664.3
زمان: 
3/17 09:20
قیمت پوند امروز 17 خرداد 1397
قیمت پونددر تاریخ 17 خرداد 1397 , 5664.3 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/17 09:20","price":5664.3}
بروزرسانی در تاریخ 26 مهر 1398