کمترین: 
4973.8
بیشترین: 
4973.8
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4973.8
زمان: 
3/17 09:20
قیمت یورو امروز 17 خرداد 1397
قیمت یورودر تاریخ 17 خرداد 1397 , 4973.8 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/17 09:20","price":4973.8}
بروزرسانی در تاریخ 21 مرداد 1399