کمترین: 
4219
بیشترین: 
4219
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4219
زمان: 
3/17 09:20
قیمت دلار امروز 17 خرداد 1397
قیمت دلاردر تاریخ 17 خرداد 1397 , 4219 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/17 09:20","price":4219}
بروزرسانی در تاریخ 01 آبان 1398