کمترین: 
594.62
بیشترین: 
608
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
603.87
زمان: 
3/17 23:30
قیمت اتریوم Ethereum امروز 17 خرداد 1397
قیمت نهایی اتریوم Ethereumدر تاریخ 17 خرداد 1397 , 603.87 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/17 00:30","price":594.62},{"date":"1397/03/17 03:30","price":602.7},{"date":"1397/03/17 06:30","price":608},{"date":"1397/03/17 09:30","price":607.39},{"date":"1397/03/17 12:30","price":602.7},{"date":"1397/03/17 15:30","price":603.55},{"date":"1397/03/17 16:00","price":600},{"date":"1397/03/17 17:00","price":602.77},{"date":"1397/03/17 18:30","price":603},{"date":"1397/03/17 19:00","price":603.36},{"date":"1397/03/17 19:30","price":603},{"date":"1397/03/17 20:00","price":598},{"date":"1397/03/17 21:30","price":603.99},{"date":"1397/03/17 22:30","price":600},{"date":"1397/03/17 23:30","price":603.87}
بروزرسانی در تاریخ 01 آبان 1398