کمترین: 
7523.9
بیشترین: 
7736.1
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
7698.9
زمان: 
3/17 23:00
قیمت بیت کوین امروز 17 خرداد 1397
قیمت نهایی بیت کویندر تاریخ 17 خرداد 1397 , 7698.9 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/17 00:30","price":7523.9},{"date":"1397/03/17 03:30","price":7665.8},{"date":"1397/03/17 06:30","price":7736.1},{"date":"1397/03/17 09:30","price":7713.7},{"date":"1397/03/17 12:30","price":7708.1},{"date":"1397/03/17 15:30","price":7694},{"date":"1397/03/17 16:00","price":7700.9},{"date":"1397/03/17 16:30","price":7701.3},{"date":"1397/03/17 17:30","price":7705.3},{"date":"1397/03/17 18:30","price":7706.9},{"date":"1397/03/17 19:00","price":7701.8},{"date":"1397/03/17 20:00","price":7682.5},{"date":"1397/03/17 20:30","price":7697.5},{"date":"1397/03/17 21:00","price":7682.5},{"date":"1397/03/17 21:30","price":7699.1},{"date":"1397/03/17 22:00","price":7697.5},{"date":"1397/03/17 23:00","price":7698.9}
بروزرسانی در تاریخ 26 مهر 1398