کمترین: 
72.78
بیشترین: 
72.78
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
72.78
زمان: 
3/16 17:32
قیمت نفت اوپک امروز 16 خرداد 1397
قیمت نفت اوپکدر تاریخ 16 خرداد 1397 , 72.78 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/16 17:32","price":72.78}
بروزرسانی در تاریخ 01 آبان 1398