کمترین: 
2210000
بیشترین: 
2219000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2215000
زمان: 
3/16 21:06
قیمت سکه امامی امروز 16 خرداد 1397
قیمت سکه امامیدر تاریخ 16 خرداد 1397 , 2215000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/16 14:12","price":2219000},{"date":"1397/03/16 14:30","price":2216500},{"date":"1397/03/16 16:18","price":2212500},{"date":"1397/03/16 16:30","price":2210000},{"date":"1397/03/16 18:30","price":2211000},{"date":"1397/03/16 19:18","price":2213500},{"date":"1397/03/16 19:30","price":2217500},{"date":"1397/03/16 21:06","price":2215000}
بروزرسانی در تاریخ 01 آبان 1398