کمترین: 
5.3
بیشترین: 
5.4
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
5.3
زمان: 
3/16 14:30
قیمت دینار عراق امروز 16 خرداد 1397
قیمت دینار عراقدر تاریخ 16 خرداد 1397 , 5.3 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/16 13:50","price":5.4},{"date":"1397/03/16 14:30","price":5.3}
بروزرسانی در تاریخ 28 مهر 1398