کمترین: 
104
بیشترین: 
105
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
104
زمان: 
3/16 16:30
قیمت روبل روسیه امروز 16 خرداد 1397
قیمت روبل روسیهدر تاریخ 16 خرداد 1397 , 104 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/16 11:40","price":105},{"date":"1397/03/16 14:30","price":104},{"date":"1397/03/16 14:40","price":105},{"date":"1397/03/16 16:30","price":104}
بروزرسانی در تاریخ 29 مهر 1398