کمترین: 
825
بیشترین: 
832
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
828
زمان: 
3/16 19:40
قیمت دلار هنگ کنگ امروز 16 خرداد 1397
قیمت دلار هنگ کنگدر تاریخ 16 خرداد 1397 , 828 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/16 10:50","price":830},{"date":"1397/03/16 11:40","price":831},{"date":"1397/03/16 11:50","price":830},{"date":"1397/03/16 12:00","price":831},{"date":"1397/03/16 12:20","price":830},{"date":"1397/03/16 13:00","price":831},{"date":"1397/03/16 14:00","price":832},{"date":"1397/03/16 14:30","price":831},{"date":"1397/03/16 15:50","price":830},{"date":"1397/03/16 16:30","price":828},{"date":"1397/03/16 16:40","price":827},{"date":"1397/03/16 17:30","price":826},{"date":"1397/03/16 18:20","price":825},{"date":"1397/03/16 18:30","price":826},{"date":"1397/03/16 18:40","price":825},{"date":"1397/03/16 19:20","price":827},{"date":"1397/03/16 19:40","price":828}
بروزرسانی در تاریخ 28 مهر 1398