کمترین: 
91
بیشترین: 
92
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
91
زمان: 
3/16 16:30
قیمت افغانی امروز 16 خرداد 1397
قیمت افغانیدر تاریخ 16 خرداد 1397 , 91 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/16 10:50","price":91},{"date":"1397/03/16 11:40","price":92},{"date":"1397/03/16 11:50","price":91},{"date":"1397/03/16 12:00","price":92},{"date":"1397/03/16 12:10","price":91},{"date":"1397/03/16 12:50","price":92},{"date":"1397/03/16 16:30","price":91}
بروزرسانی در تاریخ 01 آبان 1398