کمترین: 
202
بیشترین: 
204
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
203
زمان: 
3/16 19:00
قیمت بات تایلند امروز 16 خرداد 1397
قیمت بات تایلنددر تاریخ 16 خرداد 1397 , 203 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/16 10:20","price":204},{"date":"1397/03/16 16:30","price":203},{"date":"1397/03/16 18:50","price":202},{"date":"1397/03/16 19:00","price":203}
بروزرسانی در تاریخ 28 مهر 1398