کمترین: 
1629
بیشترین: 
1645
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1636
زمان: 
3/16 19:40
قیمت رینگیت مالزی امروز 16 خرداد 1397
قیمت رینگیت مالزیدر تاریخ 16 خرداد 1397 , 1636 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/16 10:20","price":1641},{"date":"1397/03/16 10:50","price":1640},{"date":"1397/03/16 11:20","price":1639},{"date":"1397/03/16 11:30","price":1640},{"date":"1397/03/16 11:40","price":1641},{"date":"1397/03/16 11:50","price":1640},{"date":"1397/03/16 12:00","price":1641},{"date":"1397/03/16 12:20","price":1640},{"date":"1397/03/16 13:00","price":1641},{"date":"1397/03/16 13:30","price":1642},{"date":"1397/03/16 14:00","price":1645},{"date":"1397/03/16 14:20","price":1643},{"date":"1397/03/16 14:30","price":1641},{"date":"1397/03/16 14:50","price":1642},{"date":"1397/03/16 16:10","price":1641},{"date":"1397/03/16 16:30","price":1638},{"date":"1397/03/16 16:50","price":1637},{"date":"1397/03/16 17:10","price":1638},{"date":"1397/03/16 17:20","price":1636},{"date":"1397/03/16 17:30","price":1634},{"date":"1397/03/16 17:50","price":1633},{"date":"1397/03/16 18:10","price":1632},{"date":"1397/03/16 18:30","price":1631},{"date":"1397/03/16 18:40","price":1630},{"date":"1397/03/16 18:50","price":1629},{"date":"1397/03/16 19:00","price":1630},{"date":"1397/03/16 19:20","price":1633},{"date":"1397/03/16 19:30","price":1635},{"date":"1397/03/16 19:40","price":1636}
بروزرسانی در تاریخ 22 مهر 1398