کمترین: 
801
بیشترین: 
806
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
804
زمان: 
3/16 20:20
قیمت کرون نروژ امروز 16 خرداد 1397
قیمت کرون نروژدر تاریخ 16 خرداد 1397 , 804 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/16 10:20","price":804},{"date":"1397/03/16 10:30","price":805},{"date":"1397/03/16 10:50","price":804},{"date":"1397/03/16 11:00","price":805},{"date":"1397/03/16 11:40","price":806},{"date":"1397/03/16 12:40","price":805},{"date":"1397/03/16 13:20","price":804},{"date":"1397/03/16 13:30","price":805},{"date":"1397/03/16 13:40","price":804},{"date":"1397/03/16 14:10","price":805},{"date":"1397/03/16 14:20","price":804},{"date":"1397/03/16 15:00","price":805},{"date":"1397/03/16 15:10","price":804},{"date":"1397/03/16 16:30","price":803},{"date":"1397/03/16 16:40","price":802},{"date":"1397/03/16 16:50","price":803},{"date":"1397/03/16 17:20","price":801},{"date":"1397/03/16 17:30","price":802},{"date":"1397/03/16 17:40","price":801},{"date":"1397/03/16 18:00","price":802},{"date":"1397/03/16 18:30","price":803},{"date":"1397/03/16 18:50","price":802},{"date":"1397/03/16 19:20","price":804},{"date":"1397/03/16 19:40","price":803},{"date":"1397/03/16 19:50","price":804},{"date":"1397/03/16 20:10","price":803},{"date":"1397/03/16 20:20","price":804}
بروزرسانی در تاریخ 29 مهر 1398