کمترین: 
1024
بیشترین: 
1031
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1027
زمان: 
3/16 20:20
قیمت کرون دانمارک امروز 16 خرداد 1397
قیمت کرون دانمارکدر تاریخ 16 خرداد 1397 , 1027 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/16 10:20","price":1027},{"date":"1397/03/16 10:50","price":1026},{"date":"1397/03/16 11:20","price":1027},{"date":"1397/03/16 11:30","price":1028},{"date":"1397/03/16 11:40","price":1029},{"date":"1397/03/16 11:50","price":1028},{"date":"1397/03/16 12:00","price":1029},{"date":"1397/03/16 12:30","price":1030},{"date":"1397/03/16 12:40","price":1029},{"date":"1397/03/16 12:50","price":1030},{"date":"1397/03/16 13:30","price":1029},{"date":"1397/03/16 13:50","price":1030},{"date":"1397/03/16 14:10","price":1031},{"date":"1397/03/16 14:30","price":1030},{"date":"1397/03/16 15:00","price":1031},{"date":"1397/03/16 15:20","price":1030},{"date":"1397/03/16 16:10","price":1031},{"date":"1397/03/16 16:20","price":1030},{"date":"1397/03/16 16:30","price":1028},{"date":"1397/03/16 16:40","price":1027},{"date":"1397/03/16 17:20","price":1026},{"date":"1397/03/16 17:50","price":1025},{"date":"1397/03/16 18:30","price":1027},{"date":"1397/03/16 18:40","price":1026},{"date":"1397/03/16 18:50","price":1024},{"date":"1397/03/16 19:00","price":1025},{"date":"1397/03/16 19:20","price":1027},{"date":"1397/03/16 19:30","price":1026},{"date":"1397/03/16 19:40","price":1028},{"date":"1397/03/16 19:50","price":1029},{"date":"1397/03/16 20:00","price":1028},{"date":"1397/03/16 20:20","price":1027}
بروزرسانی در تاریخ 01 آبان 1398