کمترین: 
1777
بیشترین: 
1793
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1785
زمان: 
3/16 20:10
قیمت ریال قطر امروز 16 خرداد 1397
قیمت ریال قطردر تاریخ 16 خرداد 1397 , 1785 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/16 10:20","price":1789},{"date":"1397/03/16 10:50","price":1788},{"date":"1397/03/16 11:00","price":1787},{"date":"1397/03/16 11:10","price":1788},{"date":"1397/03/16 11:20","price":1787},{"date":"1397/03/16 11:30","price":1788},{"date":"1397/03/16 11:40","price":1789},{"date":"1397/03/16 11:50","price":1788},{"date":"1397/03/16 12:00","price":1789},{"date":"1397/03/16 12:20","price":1788},{"date":"1397/03/16 12:50","price":1789},{"date":"1397/03/16 13:20","price":1790},{"date":"1397/03/16 14:00","price":1791},{"date":"1397/03/16 14:10","price":1793},{"date":"1397/03/16 14:20","price":1791},{"date":"1397/03/16 14:30","price":1789},{"date":"1397/03/16 15:10","price":1790},{"date":"1397/03/16 15:20","price":1789},{"date":"1397/03/16 15:30","price":1790},{"date":"1397/03/16 16:10","price":1789},{"date":"1397/03/16 16:20","price":1788},{"date":"1397/03/16 16:30","price":1784},{"date":"1397/03/16 16:40","price":1783},{"date":"1397/03/16 17:20","price":1782},{"date":"1397/03/16 17:30","price":1781},{"date":"1397/03/16 17:40","price":1780},{"date":"1397/03/16 18:20","price":1779},{"date":"1397/03/16 18:30","price":1780},{"date":"1397/03/16 18:40","price":1778},{"date":"1397/03/16 18:50","price":1777},{"date":"1397/03/16 19:00","price":1778},{"date":"1397/03/16 19:20","price":1781},{"date":"1397/03/16 19:30","price":1782},{"date":"1397/03/16 19:40","price":1784},{"date":"1397/03/16 20:10","price":1785}
بروزرسانی در تاریخ 30 مهر 1398