کمترین: 
588
بیشترین: 
593
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
590
زمان: 
3/16 19:50
قیمت ین ژاپن امروز 16 خرداد 1397
قیمت ین ژاپندر تاریخ 16 خرداد 1397 , 590 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/16 10:20","price":593},{"date":"1397/03/16 10:50","price":592},{"date":"1397/03/16 13:40","price":593},{"date":"1397/03/16 14:30","price":592},{"date":"1397/03/16 16:10","price":591},{"date":"1397/03/16 16:30","price":590},{"date":"1397/03/16 16:50","price":589},{"date":"1397/03/16 17:10","price":590},{"date":"1397/03/16 17:20","price":589},{"date":"1397/03/16 18:40","price":588},{"date":"1397/03/16 18:50","price":589},{"date":"1397/03/16 19:20","price":590},{"date":"1397/03/16 19:30","price":591},{"date":"1397/03/16 19:50","price":590}
بروزرسانی در تاریخ 28 مهر 1398