کمترین: 
1013
بیشترین: 
1021
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1018
زمان: 
3/16 20:10
قیمت یوان چین امروز 16 خرداد 1397
قیمت یوان چیندر تاریخ 16 خرداد 1397 , 1018 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/16 10:20","price":1019},{"date":"1397/03/16 10:40","price":1020},{"date":"1397/03/16 10:50","price":1019},{"date":"1397/03/16 11:00","price":1020},{"date":"1397/03/16 11:20","price":1019},{"date":"1397/03/16 11:40","price":1020},{"date":"1397/03/16 11:50","price":1019},{"date":"1397/03/16 12:00","price":1020},{"date":"1397/03/16 12:20","price":1019},{"date":"1397/03/16 13:30","price":1020},{"date":"1397/03/16 14:10","price":1021},{"date":"1397/03/16 14:20","price":1020},{"date":"1397/03/16 14:30","price":1019},{"date":"1397/03/16 15:10","price":1020},{"date":"1397/03/16 15:20","price":1019},{"date":"1397/03/16 16:20","price":1018},{"date":"1397/03/16 16:30","price":1016},{"date":"1397/03/16 16:50","price":1015},{"date":"1397/03/16 17:00","price":1016},{"date":"1397/03/16 17:20","price":1015},{"date":"1397/03/16 17:30","price":1014},{"date":"1397/03/16 18:20","price":1013},{"date":"1397/03/16 18:30","price":1014},{"date":"1397/03/16 18:50","price":1013},{"date":"1397/03/16 19:20","price":1015},{"date":"1397/03/16 19:40","price":1017},{"date":"1397/03/16 20:10","price":1018}
بروزرسانی در تاریخ 28 مهر 1398