کمترین: 
860500
بیشترین: 
869000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
862000
زمان: 
3/16 23:35
قیمت آبشده جهانی امروز 16 خرداد 1397
قیمت آبشده جهانیدر تاریخ 16 خرداد 1397 , 862000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/16 00:00","price":869000},{"date":"1397/03/16 14:25","price":867500},{"date":"1397/03/16 15:05","price":867000},{"date":"1397/03/16 15:15","price":866500},{"date":"1397/03/16 15:45","price":866000},{"date":"1397/03/16 15:50","price":865500},{"date":"1397/03/16 17:25","price":865000},{"date":"1397/03/16 17:35","price":865500},{"date":"1397/03/16 17:45","price":866000},{"date":"1397/03/16 17:55","price":866500},{"date":"1397/03/16 18:35","price":867000},{"date":"1397/03/16 19:25","price":866000},{"date":"1397/03/16 20:15","price":866500},{"date":"1397/03/16 20:25","price":866000},{"date":"1397/03/16 20:45","price":866500},{"date":"1397/03/16 22:55","price":860500},{"date":"1397/03/16 23:05","price":861000},{"date":"1397/03/16 23:25","price":861500},{"date":"1397/03/16 23:35","price":862000}
بروزرسانی در تاریخ 26 مهر 1398