کمترین: 
594.33
بیشترین: 
606.33
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
594.71
زمان: 
3/16 22:30
قیمت اتریوم Ethereum امروز 16 خرداد 1397
قیمت نهایی اتریوم Ethereumدر تاریخ 16 خرداد 1397 , 594.71 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/16 00:00","price":606.33},{"date":"1397/03/16 00:30","price":601.05},{"date":"1397/03/16 03:30","price":602},{"date":"1397/03/16 06:30","price":601.8},{"date":"1397/03/16 09:30","price":597},{"date":"1397/03/16 12:30","price":604.15},{"date":"1397/03/16 15:30","price":597.5},{"date":"1397/03/16 16:00","price":599.61},{"date":"1397/03/16 18:30","price":603.29},{"date":"1397/03/16 19:00","price":603.28},{"date":"1397/03/16 21:30","price":602.19},{"date":"1397/03/16 22:00","price":594.33},{"date":"1397/03/16 22:30","price":594.71}
بروزرسانی در تاریخ 22 مهر 1398