کمترین: 
902200
بیشترین: 
911100
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
903700
زمان: 
3/16 23:35
قیمت طلای متفرقه امروز 16 خرداد 1397
قیمت طلای متفرقهدر تاریخ 16 خرداد 1397 , 903700 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/16 00:00","price":911100},{"date":"1397/03/16 14:25","price":909500},{"date":"1397/03/16 15:05","price":909000},{"date":"1397/03/16 15:15","price":908500},{"date":"1397/03/16 15:45","price":907900},{"date":"1397/03/16 15:50","price":907400},{"date":"1397/03/16 17:25","price":906900},{"date":"1397/03/16 17:35","price":907400},{"date":"1397/03/16 17:45","price":907900},{"date":"1397/03/16 17:55","price":908500},{"date":"1397/03/16 18:35","price":909000},{"date":"1397/03/16 19:25","price":907900},{"date":"1397/03/16 20:15","price":908500},{"date":"1397/03/16 20:25","price":907900},{"date":"1397/03/16 20:45","price":908500},{"date":"1397/03/16 22:55","price":902200},{"date":"1397/03/16 23:05","price":902700},{"date":"1397/03/16 23:25","price":903200},{"date":"1397/03/16 23:35","price":903700}
بروزرسانی در تاریخ 28 مهر 1398