کمترین: 
7504
بیشترین: 
7646.6
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
7504
زمان: 
3/16 23:00
قیمت بیت کوین امروز 16 خرداد 1397
قیمت نهایی بیت کویندر تاریخ 16 خرداد 1397 , 7504 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/16 00:00","price":7619.2},{"date":"1397/03/16 01:00","price":7621.9},{"date":"1397/03/16 03:30","price":7622.5},{"date":"1397/03/16 06:30","price":7626.1},{"date":"1397/03/16 09:30","price":7613.5},{"date":"1397/03/16 10:00","price":7606.2},{"date":"1397/03/16 12:30","price":7633.1},{"date":"1397/03/16 15:30","price":7604},{"date":"1397/03/16 16:30","price":7612.8},{"date":"1397/03/16 18:30","price":7635.4},{"date":"1397/03/16 19:00","price":7630.5},{"date":"1397/03/16 21:30","price":7646.6},{"date":"1397/03/16 22:00","price":7526.5},{"date":"1397/03/16 22:30","price":7527.3},{"date":"1397/03/16 23:00","price":7504}
بروزرسانی در تاریخ 28 مهر 1398