کمترین: 
5.3
بیشترین: 
5.4
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
5.3
زمان: 
3/15 20:00
قیمت دینار عراق امروز 15 خرداد 1397
قیمت دینار عراقدر تاریخ 15 خرداد 1397 , 5.3 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/15 13:10","price":5.4},{"date":"1397/03/15 13:50","price":5.3},{"date":"1397/03/15 14:10","price":5.4},{"date":"1397/03/15 20:00","price":5.3}
بروزرسانی در تاریخ 28 مهر 1398