کمترین: 
1087500
بیشترین: 
1090000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1090000
زمان: 
3/15 13:24
قیمت نیم سکه امروز 15 خرداد 1397
قیمت نیم سکهدر تاریخ 15 خرداد 1397 , 1090000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/15 13:06","price":1087500},{"date":"1397/03/15 13:24","price":1090000}
بروزرسانی در تاریخ 24 مهر 1398