کمترین: 
2105000
بیشترین: 
2120000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2120000
زمان: 
3/15 13:24
قیمت سکه بهار آزادی امروز 15 خرداد 1397
قیمت سکه بهار آزادیدر تاریخ 15 خرداد 1397 , 2120000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/15 13:06","price":2105000},{"date":"1397/03/15 13:24","price":2120000}
بروزرسانی در تاریخ 24 تیر 1399