کمترین: 
976000
بیشترین: 
980400
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
980400
زمان: 
3/15 20:55
قیمت مثقال / حسب سکه امروز 15 خرداد 1397
قیمت مثقال / حسب سکهدر تاریخ 15 خرداد 1397 , 980400 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/15 13:05","price":980400},{"date":"1397/03/15 13:15","price":976000},{"date":"1397/03/15 14:05","price":978200},{"date":"1397/03/15 16:55","price":979600},{"date":"1397/03/15 18:45","price":978200},{"date":"1397/03/15 20:55","price":980400}
بروزرسانی در تاریخ 28 مهر 1398