کمترین: 
104
بیشترین: 
105
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
104
زمان: 
3/15 16:50
قیمت روبل روسیه امروز 15 خرداد 1397
قیمت روبل روسیهدر تاریخ 15 خرداد 1397 , 104 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/15 12:30","price":104},{"date":"1397/03/15 13:10","price":105},{"date":"1397/03/15 16:50","price":104}
بروزرسانی در تاریخ 30 مهر 1398