کمترین: 
2195000
بیشترین: 
2221000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2221000
زمان: 
3/15 21:30
قیمت سکه امامی امروز 15 خرداد 1397
قیمت سکه امامیدر تاریخ 15 خرداد 1397 , 2221000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/15 12:30","price":2195000},{"date":"1397/03/15 13:06","price":2220000},{"date":"1397/03/15 13:18","price":2215000},{"date":"1397/03/15 13:24","price":2210000},{"date":"1397/03/15 14:06","price":2215000},{"date":"1397/03/15 14:54","price":2214000},{"date":"1397/03/15 15:12","price":2215000},{"date":"1397/03/15 17:00","price":2216500},{"date":"1397/03/15 17:06","price":2218000},{"date":"1397/03/15 18:48","price":2216500},{"date":"1397/03/15 20:36","price":2215000},{"date":"1397/03/15 21:00","price":2217500},{"date":"1397/03/15 21:30","price":2221000}
بروزرسانی در تاریخ 28 مهر 1398