کمترین: 
12
بیشترین: 
13
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
13
زمان: 
3/15 17:40
قیمت درام ارمنستان امروز 15 خرداد 1397
قیمت درام ارمنستاندر تاریخ 15 خرداد 1397 , 13 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/15 10:20","price":12},{"date":"1397/03/15 17:40","price":13}
بروزرسانی در تاریخ 22 مهر 1398