کمترین: 
816
بیشترین: 
834
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
831
زمان: 
3/15 20:00
قیمت دلار هنگ کنگ امروز 15 خرداد 1397
قیمت دلار هنگ کنگدر تاریخ 15 خرداد 1397 , 831 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/15 10:20","price":818},{"date":"1397/03/15 11:00","price":817},{"date":"1397/03/15 11:50","price":816},{"date":"1397/03/15 12:00","price":817},{"date":"1397/03/15 12:40","price":825},{"date":"1397/03/15 13:00","price":824},{"date":"1397/03/15 13:10","price":834},{"date":"1397/03/15 13:20","price":832},{"date":"1397/03/15 13:50","price":830},{"date":"1397/03/15 14:10","price":832},{"date":"1397/03/15 15:10","price":833},{"date":"1397/03/15 17:50","price":832},{"date":"1397/03/15 18:20","price":833},{"date":"1397/03/15 18:40","price":834},{"date":"1397/03/15 18:50","price":833},{"date":"1397/03/15 19:20","price":832},{"date":"1397/03/15 20:00","price":831}
بروزرسانی در تاریخ 21 مرداد 1399